loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A measure of human-integrated system performance under time-varying circumstances / Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Tác giả : Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

Nhà xuất bản : West Lafayette

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Indiana, U.S.

Mô tả vật lý : xiv, 211 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.5

Chủ đề : 1. Công nghệ hiệu suất. 2. Kỹ thuật công nghiệp. 3. Luận án -- Indiana. 4. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24675
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24676 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top