loading

Luận án, luận văn

儒家对越南歌谣的影响 = The influence of confucian culture on the Vietnamese folk-song / Phạm Văn Hóa ; 赵炎秋教授

Tác giả : Phạm Văn Hóa ; 赵炎秋教授

Nhà xuất bản : 上海师范大学

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : 260 tr. ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.112

Chủ đề : 1. Ca dao Việt Nam. 2. Nho giáo. 3. Nho giáo -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24665
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24666 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top