loading

Luận án, luận văn

Электропроводность композиционных материалов на основе углеродных нанотрубок / Hồ Việt ; Научный руководитель: Ксеневич В.К.

Tác giả : Hồ Việt ; Научный руководитель: Ксеневич В.К.

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 101 tờ : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn. 2. Độ dẫn điện. 3. Luận án -- Nga. 4. Vật liệu Composite. 5. Vật lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24662
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24663 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top