loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu quá trình vận chuyển crôm từ môi trường rừng ngập mặn lên cây đước (Rhizophora apiculata Blume) - Trường hợp rừng ngập mặn Long Thành - Đồng Nai / Nguyễn Thị Kim Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phước, Otto Richter

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Phước, Otto Richter

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiv, 150, 24 tờ : hình vẽ, tranh ảnh ; 30 cm + CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 628.5

Chủ đề : 1. Cây Đước. 2. Kim loại nặng -- Khía cạnh môi trường. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Rhizophora apiculata Blume. 5. Rừng ngập mặn. 6. Sinh thái rừng ngập mặn. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24644
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24645 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top