loading

Sách, tuyển tập

Việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thúc quan hệ việc làm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam / Vũ Quang Thọ chủ biên

Tác giả : Vũ Quang Thọ chủ biên

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045992036

Số phân loại : 331.12509597

Chủ đề : 1. Khu chế xuất -- Việt Nam. 2. Khu công nghiệp -- Việt Nam. 3. Thị trường lao động -- Việt Nam. 4. Việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5171/2018
(3914)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5172/2018
(3915)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top