loading

Sách, tuyển tập

Tắt đèn / Ngô Tất Tố

Tác giả : Ngô Tất Tố

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 166 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045317747

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4907/2018
(VH 3634)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4908/2018
(VH 3634/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top