loading

Sách, tuyển tập

Tam thể / Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch

Tác giả : Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 366 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045517178

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. 2. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4873/2018
(VH 1767)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4874/2018
(VH 1768)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top