loading

Sách, tuyển tập

Mộ phần tuổi trẻ : tiểu thuyết / Huỳnh Trọng Khang

Tác giả : Huỳnh Trọng Khang

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 230 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045371992

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4625/2018
(VH 4277)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4626/2018
(VH 4278)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top