loading

Sách, tuyển tập

The good liar / Nicholas Searle

Tác giả : Nicholas Searle

Nhà xuất bản : Penguin Books

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : 362 tr. ; 18 cm

ISBN : 9780241979167

Số phân loại : 813.6

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LN 82/2018
(NV 2092)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top