loading

Sách, tuyển tập

Đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đại thắng mùa xuân 1975 / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn

Tác giả : Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 400 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786045993408

Số phân loại : 355.009597

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 2. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam. 3. Việt Nam -- Lịch sử quân sự -- 1961-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4544/2018
(K08.12_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4545/2018
(K08.12_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top