loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Разностные схемы для квазилиннейных параболических уравнений со смешанными граничными условиями / Во Тхи Ким Туен ; Научный руководитель: Матус П.П

Tác giả : Во Тхи Ким Туен ; Научный руководитель: Матус П.П

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 22 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.3534

Chủ đề : 1. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 2. Phép tính Parabol -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân Parabol -- Tóm tắt. 4. Toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24610
Phục vụ đọc tại chỗ
Top