loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Парамагнитные свойства и структурные характиристики синтезированного ударно- волновым методом наноалмаза / Nguyễn Thị Thanh Bình ; Научный руководитель: Лапчук Н.М.

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Bình ; Научный руководитель: Лапчук Н.М.

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 22 tr. : biểu đồ ; 20 cm

Số phân loại : 537.622

Chủ đề : 1. Chất bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 3. Vật lý học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24583
Phục vụ đọc tại chỗ
Top