loading

Luận án, luận văn

Nghiệm của một số hệ hyperbolic - Các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn / Đào Huy Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Đức Thành

Tác giả : Đào Huy Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Đức Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27 tr. ; 21 cm

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân Hyperbolic -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân riêng phần -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24551
Phục vụ đọc tại chỗ
Top