loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok / Nguyễn Thị Ngọc Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Tá Long

Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Quyên ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Tá Long

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và tài nguyên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 333.7309597

Chủ đề : 1. Biến đổi khí hậu -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lưu vực sông Srepok, Việt Nam -- Nhân tố khí hậu -- Tóm tắt. 3. Tài nguyên nước -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24539
Phục vụ đọc tại chỗ
Top