loading

Luận án, luận văn

Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay / Trần Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Ngô Đinh Qua

Tác giả : Trần Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Tế, Ngô Đinh Qua

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : sơ đồ ; 21 cm

Số phân loại : 372.11

Chủ đề : 1. Giáo viên tiểu học -- Quản lý -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24517
Phục vụ đọc tại chỗ
Top