loading

Sách, tuyển tập

Tư bản thân hữu Trung Quốc : sách tham khảo : sách hay năm 2016 do The Economist bình chọn / Minxin Pei ; Nguyễn Đình Huỳng dịch

Tác giả : Minxin Pei ; Nguyễn Đình Huỳng dịch

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 390 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786049603594

Số phân loại : 364.13230951

Chủ đề : 1. Tham nhũng chính trị -- Trung Quốc. 2. Tham nhũng -- Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4394/2018
(5572)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4395/2018
(5573)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top