loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Analysis of SLA class II polymorphism to study disease resistance in pigs / Le Minh Thong ; supervisor : Chankyu Park

Tác giả : Le Minh Thong ; supervisor : Chankyu Park

Nhà xuất bản : Department of Animal Biotechnology, Konkuk University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Seoul, Korea

Mô tả vật lý : x, 155 tr. : minh họa ; 26 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.40821

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học trong nghiên cứu động vật. 2. Lợn -- Bệnh -- Chẩn đoán. 3. Lợn -- Bệnh -- Di truyền học. 4. Lợn -- Bệnh -- Điều trị. 5. Luận án -- Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24617
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24618 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top