loading

Luận án, luận văn

Разностные схемы для квазилиннейных параболических уравнений со смешанными граничными условиями / Во Тхи Ким Туен ; Научный руководитель: Матус П.П.

Tác giả : Во Тхи Ким Туен ; Научный руководитель: Матус П.П.

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 123 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.3534

Chủ đề : 1. Luận án -- Nga. 2. Phép tính Parabol. 3. Phương trình vi phân Parabol. 4. Toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24608
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24609 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top