loading

Luận án, luận văn

Online monitoring system using reactor and mass spectrometry / Vinh Quang Do ; advisors : Heidi Fleischer, Kerstin Thurow

Tác giả : Vinh Quang Do ; advisors : Heidi Fleischer, Kerstin Thurow

Nhà xuất bản : Faculty of Computer Science and Electrical Engineering, University of Rostock

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany

Mô tả vật lý : [13], 150 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 660.2994

Chủ đề : 1. Động học hóa học. 2. Khối phổ. 3. Luận án -- Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24599
Phục vụ đọc tại chỗ
Top