loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Development and evaluation of vaccines against Vibrio harveyi in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) / Nguyễn Trọng Hải ; advisor : Shih-Chu Chen

Tác giả : Nguyễn Trọng Hải ; advisor : Shih-Chu Chen

Nhà xuất bản : National Pingtung University of Science and Technology

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Pingtung, Taiwan

Mô tả vật lý : xviii, 122 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 636.0895372

Chủ đề : 1. Epinephelus coioides. 2. Luận án -- Đài Loan. 3. Nhiễm Vibrio. 4. Tiêm chủng động vật. 5. Vaccines thú y.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24595
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24596 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top