loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Assessing the education and training strategy of selected colleges responding to the needs of highly qualified professional / Quách Vũ

Tác giả : Quách Vũ

Nhà xuất bản : Bulacan State University

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Malolos, Bulacan, Philippines

Mô tả vật lý : x, 210 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Đánh giá. 2. Giáo dục -- Chất lượng. 3. Luận án -- Philippines.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24579
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24580 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top