loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Choice and cultivation of the potential advantage project of competitive sports in Ho Chi Minh city / Châu Vĩnh Huy

Tác giả : Châu Vĩnh Huy

Nhà xuất bản : Học viện Thể dục Thể thao

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : [Thượng Hải, Trung Quốc]

Mô tả vật lý : 123 tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 796.0959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Trung Quốc. 2. Quản lý thể thao -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thể thao -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24563
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24564 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top