loading

Luận án, luận văn

Nghiệm của một số hệ hyperbolic - Các định luật cân bằng dạng phi bảo toàn / Đào Huy Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Đức Thành

Tác giả : Đào Huy Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Đức Thành

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 169 tờ : hình vẽ ; 30 cm + CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.3535

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình vi phân Hyperbolic. 3. Phương trình vi phân riêng phần.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24549
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24550 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top