loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng về quyền con người trong triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII với vấn đề bảo vệ và phát huy quyền con người ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Quỳnh Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đình Lục, Nguyễn Trọng Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đình Lục, Nguyễn Trọng Nghĩa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 203, 38 tờ ; 30 cm +$eCD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 194

Chủ đề : 1. Khai sáng -- Pháp. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhân quyền -- Triết học. 4. Nhân quyền -- Việt Nam. 5. Triết học Pháp -- Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24531
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24532 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top