loading

Sách, tuyển tập

70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018

Nhà xuất bản : Thông tấn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 254 tr. : minh họa màu ; 25 cm

Số phân loại : 331.118

Chủ đề : 1. Năng suất lao động. 2. Thi đua xã hội chủ nghĩa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4238/2018
(3904)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4239/2018
(3905)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4240/2018
(3906)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top