loading

Sách, tuyển tập

Hồ Dương : tiểu thuyết lịch sử. T1, Ngày về Gia Định / Trường An

Tác giả : Trường An

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 726 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786045641033

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4104/2018
(VH 5237)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4105/2018
(VH 5238)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top