loading

Sách, tuyển tập

Development of the nervous system / Dan H. Sanes, Thomas A. Reh, William A. Harris

Tác giả : Dan H. Sanes, Thomas A. Reh, William A. Harris

Nhà xuất bản : Elsevier ;

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Amsterdam ;

Mô tả vật lý : xvi, 341 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 29 cm

ISBN : 9780123745392

Số phân loại : 612.8

Chủ đề : 1. Hệ thần kinh -- Sinh lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 10760
(AF 420)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top