loading

Sách, tuyển tập

Thơ vui (cười từ trẻ đến già, từ đàn bà qua đàn ông)

Tác giả : Vươn Thẳng

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 82 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2306/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top