loading

Sách, tuyển tập

Truyện Kiều - Nguyễn Du - Ở trong còn lắm điều hay : khảo luận, trao đổi / Vương Trọng

Tác giả : Vương Trọng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 2. 0.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2146/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2147/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2148/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2149/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top