loading

Sách, tuyển tập

Người đàn bà nhảy : tiểu thuyết / Đình Kính

Tác giả : Đình Kính

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 410 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2116/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2117/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2118/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top