loading

Sách, tuyển tập

Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 193 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786011099890

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Tiểu thuyết tự truyện Việt Nam. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 673/2018
(VH 6112)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 674/2018
(VH 6113)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top