loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến liên kết với phương trình tích phân phi tuyến

Tác giả : Nguyễn Hữu Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Minh Thuyết, Nguyễn Thành Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 21 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán biên -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phương trình sóng phi tuyến -- Tóm tắt. 4. Phương trình tích phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24470
Phục vụ đọc tại chỗ
Top