loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bài toán giải chập trong thống kê phi tham số / Cao Xuân Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Tác giả : Cao Xuân Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 519.5

Chủ đề : 1. Giải chập (Toán học) -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thống kê phi tham số -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24458
Phục vụ đọc tại chỗ
Top