loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm nguồn nước và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Thị Tính / Cao Thị Thủy Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Chí Sỹ, Lê Thị Quỳnh Hà

Tác giả : Cao Thị Thủy Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Phùng Chí Sỹ, Lê Thị Quỳnh Hà

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 136, 118 tờ : hình vẽ, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 628.112

Chủ đề : 1. Chất lượng nước -- Việt Nam -- Bình Dương -- Xử lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nước -- Việt Nam -- Bình Dương -- Ô nhiễm. 4. Sông Thị Tính (Bình Dương, Việt Nam). 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24483
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24484 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top