loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước thải chế biến mủ cao su kết hợp quá trình nitrit hóa bán phần - Anammox trong hệ bùn lơ lửng và bùn giá thể / Nguyễn Như Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Lê Đức Trung

Tác giả : Nguyễn Như Hiển ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phước Dân, Lê Đức Trung

Nhà xuất bản : Viện Môi trường và Tài nguyên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 208, 46 tờ : hình vẽ, tranh ảnh (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 678.61

Chủ đề : 1. Cao su. 2. Chất thải -- Lọc sạch -- Khử nitrat. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Nhựa mủ. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24477
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24478 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top