loading

Luận án, luận văn

Bài toán biên cho phương trình sóng phi tuyến liên kết với phương trình tích phân phi tuyến / Nguyễn Hữu Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Minh Thuyết, Nguyễn Thành Long

Tác giả : Nguyễn Hữu Nhân ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Minh Thuyết, Nguyễn Thành Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iii, 214 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán biên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình sóng phi tuyến. 4. Phương trình tích phân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24468
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24469 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top