loading

Luận án, luận văn

Bài toán giải chập trong thống kê phi tham số / Cao Xuân Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Tác giả : Cao Xuân Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Đức Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, 87 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 519.5

Chủ đề : 1. Giải chập (Toán học). 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thống kê phi tham số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24456
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24457 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top