loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hiệu quả chương trình giáo dục tình dục an toàn cho học sinh 5 trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh / Lê Văn Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Tài

Tác giả : Lê Văn Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Tài

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10, 136, 98 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 613.9071

Chủ đề : 1. Giáo dục giới tính cho vị thành niên -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24453
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24454 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top