loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tính chất quang phi tuyến bậc III qua chiết suất phi tuyến, hệ số hấp thụ phi tuyến của một số thuốc nhuộm hữu cơ và ứng dụng / Nguyễn Thanh Lâm ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Quỳnh Anh, Dương Ái Phương

Tác giả : Nguyễn Thanh Lâm ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Quỳnh Anh, Dương Ái Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 143, 26 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 621.3694

Chủ đề : 1. Hợp chất hữu cơ kim loại -- Đặc tính quang học. 2. Hợp chất hữu cơ -- Đặc tính quang học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Quang phi tuyến -- Vật liệu. 5. Vật liệu quang học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24447
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24448 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top