loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh - Niềm thơ cao cả / Đoàn Trọng Huy

Tác giả : Đoàn Trọng Huy

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046842941

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – niềm thơ cao cả” tập hợp những bài phê bình, tiểu luận đã được công bố trên sách báo của PGS.TS.Đoàn Trọng Huy trong 60 năm gắn bó với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu về con người và văn chương Hồ Chí Minh. Xuất phát từ tình cảm, nhận thức về tầm quan trọng và mong muốn chia sẻ, tác giả Đoàn Trọng Huy đã cho ra đời tác phẩm “Hồ Chí Minh – niềm thơ cao cả” này với khát vọng cùng bạn đọc hiểu rõ hơn về Bác. Cũng như góp phần truyền bá và hưởng ứng sâu rộng cho phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3692/2022
(VH 3053/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3693/2022
(VH 3053/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3694/2022
(VH 3053/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top