loading

Sách, tuyển tập

Ngày tháng thênh thang : tạp bút / Bửu Ý

Tác giả : Bửu Ý

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 382 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049546808

Số phân loại : 895.922834

Chủ đề : 1. Âm nhạc -- Việt Nam. 2. Cảm xúc. 3. Hội họa Việt Nam. 4. Thơ Việt Nam. 5. Truyện ngắn Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Ngày Tháng Thênh Thang tập hợp những bài viết ngắn. Các bài sắp xếp vào 4 chủ đề: Cảm xúc, Những bài viết về Hội họa, Những bài viết về Thơ Văn Nhạc, Truyện ngắn...

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3479/2018
(VH 5621)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5472/2018
(VH 5622)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5473/2018
(VH 5623)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top