loading

Sách, tuyển tập

Renewable advantage : crafting strategy through economic time / Jeffrey R. Williams

Tác giả : Jeffrey R. Williams

Nhà xuất bản : Free Press

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xiv, 257 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 0684833697

Số phân loại : 650.11

Chủ đề : 1. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 407/2018
(NV 1224)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top