loading

Sách, tuyển tập

Gập ghềnh tuổi 20 / Khải Đơn

Tác giả : Khải Đơn

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 213 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786047737932

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 521/2018
(VH 5789)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 522/2018
(VH 5790)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top