loading

Sách, tuyển tập

Viết từ hồi ấy - Tạp văn 2 / Ba Thợ Tiện

Tác giả : Ba Thợ Tiện

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 594 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045391594

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3357/2018
(VH 5674)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3358/2018
(VH 5675)
Đang được mượn
Top