loading

Sách, tuyển tập

Thương quá Sài Gòn : bút ký / Nguyễn Minh Nữu

Tác giả : Nguyễn Minh Nữu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 170 tr. : 2 tờ tranh ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786045865217

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Tùy bút.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3349/2018
(VH 5503)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3350/2018
(VH 5504)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top