loading

Sách, tuyển tập

Mười hai tầng trời : tập truyện ngắn / Chu Thị Minh Huệ

Tác giả : Chu Thị Minh Huệ

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 260 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045643198

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3214/2018
(VH 3965)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4117/2018
(VH 3966)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top