loading

Sách, tuyển tập

Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta : tiểu thuyết. T.2 / Triệu Kiền Kiền ; Celia Nguyễn dịch

Tác giả : Triệu Kiền Kiền ; Celia Nguyễn dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 319 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049662041

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3208/2018
(VH 1916)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top