loading

Sách, tuyển tập

Chín bỏ làm mười : tiểu thuyết / Trần Chiến

Tác giả : Trần Chiến

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045649619

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3186/2018
(VH 5138)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4160/2018
(VH 5139)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top