loading

Luận án, luận văn

Culture and social power in representations of the oppressed in Vietnamese folktale : interpretation and pedagogy / Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Tác giả : Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Nhà xuất bản : Macquarie University

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Sydney, Australia

Mô tả vật lý : [7], 340 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 398.209597

Chủ đề : 1. Áp bức (Tâm lý học). 2. Giai cấp xã hội trong văn học. 3. Luận án -- Úc. 4. Truyện dân gian -- Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24431
Phục vụ đọc tại chỗ
Top