loading

Luận án, luận văn

Immobilization and characterization of enzyme for production of lactulose-based oligosaccharides / Nguyen Duc Vuong

Tác giả : Nguyen Duc Vuong

Nhà xuất bản : Szent István University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Budapest, Hungary

Mô tả vật lý : iv, 90 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 572.565

Chủ đề : 1. Đường (Thực phẩm). 2. Luận án -- Hungary. 3. Oligosaccharide.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24419
Phục vụ đọc tại chỗ
Top